O nas

3 kwietnia 2017 Dom Kultury „Podgórze“ przekształca się w Centrum Kultury Podgórza. Rada Miasta Krakowa przyjęła 1 marca uchwałę, która zmienia nazwę jednostki i nadaje Centrum nowy statut – to początek zmian programowych w największej instytucji kulturalnej w Podgórzu.

Zmiana statutu ma na celu unowocześnienie formuły funkcjonowania jednostki w obszarze zarządzania kulturą, koordynację działań wszystkich podległych filii i działów oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu efektywniejsze zarządzanie. Centrum Kultury Podgórza oprócz realizacji zadań statutowych będzie funkcjonować w sferze publicznej, budując sieć relacji celem tworzenia więzi, postaw obywatelskich, twórczego i artystycznego związku z miastem i jego lokalną społecznością. Prowadząc wielokierunkową działalność upowszechniania kultury, zamierza nieustanie poszerzać swoją ofertę o całoroczne, zróżnicowane i innowacyjne projekty. Nowy statut ma nadać Centrum Kultury Podgórza odpowiednią rangę i status, uwzględniający jego szeroki zakres działania.

Oprócz zmian programowych Centrum Kultury Podgórza planuje zintensyfikowanie działań w obszarze pozyskiwania środków finansowych m.in. z projektów i programów operacyjnych zarówno na zadania inwestycyjne, jak i działalność kulturalną i edukacyjną. W planach jest również upowszechnianie bazy dobrych praktyk obywatelskich, a także przeprowadzenie analiz potrzeb społeczności lokalnej i czynników zewnętrznych, które warunkują działalność instytucji na poziomie regionalnym.

Priorytetem w działalności Centrum będzie również promocja. Wraz ze zmianą statutu wprowadzony zostanie nowy logotyp instytucji oraz system identyfikacji wizualnej, który ma budować wśród odbiorców jednolity wizerunek Centrum Kultury Podgórza. Autorem nowego logo jest dr Peter Javorik z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zajmujący się na codzień projektowaniem komunikacji wizualnej, a w szczególności opracowywaniem plakatów i znaków graficznych. – Zaprojektowany znak ma charakter typograficzny i składa się z nazwy Centrum Kultury Podgórza. Klasyczne kształty liter budujące logo zostały poddane rożnorodnym modyfikacjom, aby nawiązać do szerokiego spektrum aktywności podejmowanych przez Centrum. Świadoma ingerencja w rysunek liter sprawia, że znak zyskuje niepowtarzalny wyraz, nie traci przy tym na czytelności – mówi dr Peter Javorik. Podstawowy cel to zbudowanie wśród odbiorców świadomości, że instytucje działające w ich społecznościach lokalnych to część większej całości jaką jest Centrum Kultury Podgórza. Nowy logotyp pojawi się na wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych wydawanych przez Centrum Kultury Podgórza. 

Centrum Kultury Podgórza prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną. Służy ona rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta, a także tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i edukacji kulturalnej. Jest wsparciem wielu środowisk kulturotwórczych, amatorskich grup artystycznych i ich wychowanków, nie tylko na terenie Podgórza, ale i całego Krakowa. Swoją ofertę kieruje do różnych grup wiekowych – od przedszkolaka do seniora (…). Pełni funkcję centrali dla 17 podległych jednostek znajdujących się na terenie prawobrzeżnej części Krakowa. 

 

 ——–

Centrum Sztuki Współczesrycinanej Solvay należy do grupy jednostek administrowanych przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Zadaniem naszej instytucji jest promocja wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej. Dominujące dziedziny działalności to sztuki plastyczne, teatr, multimedia, muzyka, a także szeroko pojmowana edukacja twórcza.

W zakresie edukacji twórczej prowadzone są warsztaty artystyczne, plastyczne, psychologiczne, teatralne, muzyczne i taneczne. Swoja ofertę kierujemy zarówno do najmłodszych jak i starszych odbiorców.