O nas

 

Centrum Sztuki Współczesrycinanej Solvay należy do grupy jednostek administrowanych przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Zadaniem naszej instytucji jest promocja wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej. Dominujące dziedziny działalności to sztuki plastyczne, teatr, multimedia, muzyka, a także szeroko pojmowana edukacja twórcza.

Swoją ofertę kierujemy do odbiorców w każdym wieku.

 


 

Centrum Kultury Podgórza prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną. Służy ona rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta, a także tworzeniu warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego oraz edukacji kulturalnej. Jest wsparciem wielu środowisk kulturotwórczych, grup artystycznych i ich wychowanków, nie tylko na terenie Podgórza, ale i całego Krakowa. Swoją ofertę kieruje do różnych grup wiekowych – od przedszkolaka do seniora (…). Pełni funkcję centrali dla 17 podległych jednostek znajdujących się na terenie prawobrzeżnej części Krakowa.