wystawy

BACZNOŚĆ! SPOCZNIJ…

Zapraszamy do Galerii Promocyjnej naszego Centrum na wystawę prac Krzysztofa Marchlaka.

Ekspozycja czynna w dniach  7.12.2018 – 2.01.2019. Wernisaż wystawy – 14 grudnia o godzinie 18.30. Wstęp wolny. 

/

Prace prezentowane na wystawie nawiązują do tematu tożsamości narodowej. Punktem spójnym większości prac jest liczba 44, która za pośrednictwem Adama Mickiewicza na stałe zapisała się w świadomości Polaków i Polek. Wystawa zachęca do wielowymiarowego podejścia do spuścizny kulturowej po Mickiewiczu oraz do interakcji z jednym dzieł. W obecnym czasie zmian i niepokojów w Europie i Polsce, nadchodzi czas redefinicji podstawowych wartości.

W języku polskim słowo tożsamość pochodzi od „to samo”. Podobnie rzecz ma się w języku angielskim (identity) czy włoskim (identità), gdzie etymologia związana jest z łacińskim identitatem, którego korzenie leżą w słowie idem (łac. „to samo”, „ten sam”, „tenże”). Słowo tożsamość w swojej etymologii wbudowaną ma zatem referencyjność i zakłada potrzebę budowania zależności między badanymi elementami na zasadzie podobieństwa, a nawet identyczności. Utożsamiamy się z czymś lub kimś wtedy, gdy zauważamy cechy wspólne (m.in. ideologię, poglądy), odrzucając przy tym to, co sprzecz­ne i niespójne. Budowanie własnej tożsamości jest procesem płynnym i wraz z rozwojem asymilacja pewnych wartości może ulec zmianie. W sytuacjach wyjątkowych, wyma­gających gwałtownego, radykalnego przeformułowania opinii na temat samego siebie, wizerunek może się stać miejscem, w którym doszukiwać się będziemy odpowiedzi na pytanie: czy to jeszcze ja, czy już ten inny?

Krzysztof Marchlak

Krzysztof Marchlak (ur.1987) malarz, fotograf, twórca instalacji artystycznych  mieszkający w Krakowie i Mediolanie. Tytuł doktora sztuki uzyskał na krakowskiej ASP w 2018 roku. Uprzednio ukończył studia drugiego stopnia Wydziale Malarstwa tejże uczelni (2012r.). Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Jest autorem kilku wystaw indywidulanych oraz uczestnikiem ponad 40 pokazów zbiorowych w Polsce i za granicą.

W swojej praktyce malarskiej sięga po tradycyjne medium malarstwa olejnego. Głównym tematem jego prac są surrealistyczne wizje przyszłości, cykliczność procesów życiowych oraz kompozycje wykorzystujące inspiracje ludzkim ciałem.

 

Fotorelacja z wystawy