wystawy

BYŁAM, JESTEM, BĘDĘ…

W dniach 7.09-3.10.2018 zapraszamy do  Galerii Głównej naszego Centrum na wystawę prac Joanny Róg-Ociepki pt. „Byłam, jestem, będę…”

/

„ O człowieku należy mówić tak, jakby się go malowało. Im bardziej się w to zaangażujesz, tym bardziej pozostaniesz sobą, tym bliżej będziesz prawdy. Starając się pozostać anonimem, z powodu niechęci czy też szacunku, uczynisz najgorsze, możesz zniknąć. Musisz w tym tkwić, mieć odwagę. Tylko wtedy dzieło stanie się interesujące i coś wniesie.”

-Pablo Picasso

W kręgu moich zainteresowań artystycznych i społecznych kluczową rolę odgrywa człowiek i jego życie. Przemijalność, proces starzenia, kondycja egzystencjalna, a w tym wszystkim rola czasu i zadawanie pytań o jego sens, cykliczność i powtarzalność zdarzeń. Procesy społeczne jakie zachodzą wokół jednostki takie jak postęp ekonomiczny, technologiczny czy kulturowy, skłaniają mnie do twórczej refleksji. Zastanawiają mnie momenty krańcowe takie jak narodziny czy śmierć oraz nieoczywiste stany pomiędzy tym, co przeszłe i przyszłe. Bliska jest mi wizja czasu jako spirali, jaką starożytni czy kultury wschodu wyznawali, w której historia świata składa się z powtarzających cykli. Upływ czasu łączy się z jego odbiciem w niezmiennej wieczności, w której idee są trwałe i nie podlegają jego działaniu.
Punktem wyjścia do moich rozważań i rozwiązań malarskich jak i intermedialnych jest zawsze człowiek i jego związek z przedmiotem, atrybutem, symbolem. Pokrewne wydaje mi się pojęcie „kryptoportretu”, które jest przede wszystkim próbą oddania stanów emocji portretowanych. Fundamentem jest tworzenie z natury, przebywanie w obecności postaci czy rzeczy, aby wzmocnić odbiór i jest polem do wyrażenia ekspresji. Malując obraz, budując instalację, czy tworząc wideo próbuję zatrzymać w pamięci dany stan emocji, kontempluję. Z szacunku do emocji portretowanych ludzi czy historii przedmiotów, staram się być lustrem, ale trwać w gotowości i zaangażowaniu. Bo tylko zaangażowanie może przynieść głęboki przekaz.

– Joanna Róg-Ociepka

 

 

JOANNA RÓG-OCIEPKA – Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom pt: „SAMOTRZEĆ” zrealizowała w pracowni prof. Jacka Waltosia. Stypendystka w ENSBA w Dijon we Francji. Należy do ZPAP okręgu krakowskiego. Współpracuje z Fundacją Sztuki Nowej Znaczy się i Teatrem Nowym z Krakowa. Od 2010 roku prowadzi pracownie artystyczną FRESCOARTE, w ramach której tworzy i wykonuje malowidła, freski i murale. Laureatka nagrody specjalnej w konkursie II Przeglądu Sztuki Współczesnej „Nowa Awangarda” Galerii Szyb Wilsona. Współlaureatka wyróżnienia wystawy kolektywu FLU Grypa Twórcza w ramach konkursu Krakers Cracow Gallery Weekend. W malarstwie i instalacjach interesuje ją wrażenie cykliczności czasu i nakładanie się wydarzeń z przeszłości na teraźniejszość. Momenty krańcowe: końca i początku oraz momenty przejścia: zapętlenia czasu i zdarzeń. „To emocje tworzą człowieka, a moje postaci chcą mówić o kondycji swojej i odbiorcy. W moich działaniach łączę figurację z abstrakcją. Pragnę, aby moje dzieła wciągały, niepokoiły, zmuszały do refleksji i inspirowały.” Jej prace wystawiane były w kraju jak i za granicą… Więcej

 

 

Fotorelacja z wernisażu