wystawy

NIWY

W dniach 1 – 30.09.2017 w Galerii Promocyjnej prezentujemy wystawę prac Dominiki Anny Borek.

Oficjalne otwarcie – 15.09.2017 (piątek), godzina19.15. Zapraszamy

/

Sztuka to pole wyobrażeń. To pole, na którym, w ramach którego wyłaniają się wyobrażenia twórcy. Sztuka jest zawsze wynikiem wyrażenia się stosunku twórcy do stworzenia, do rzeczywistości. Manifestuje się ona w wyborze tematu, a także poprzez wybór środków. Posługujemy się przecież jakąś konkretnie wybraną materią. Człowiek wyraża się w taki sposób, który jest z nim tożsamy. Tęsknota za warsztatem graficznym, który musiałam porzucić z pewnością sprawiła, że siłą rzeczy poszukiwałam medium, poprzez które mogłabym uzyskać ziarnistą jakość obrazu. Wybrałam gruntowane podobrazia oraz węgiel. Sposób rysowania odnosi się do zapisów czarno-białych fotografii, tworząc rodzaj sentymentalnych pocztówek realnych miejsc. Powstałe fotografie cyfrowe były wyrazem fascynacji rzeczywistą materią porośniętych pól. Część z nich przetworzona na negatyw niezwykle bliska jest materii rysunków oraz papieru. Obiekty z papieru czerpanego to prace, których materia łączy się, można powiedzieć w sposób bezpośredni z materią traw. Wielość drobin, drobiny, które składają się na płaszczyznę, płaszczyznę postrzegania, powierzchnię, która opowiada: obraz. Obraz niczym sukno utkane miarowo światłem i materią. To zdaje się mnie szczególnie interesować.

Stworzyłam obrazy przestrzeni, w których realność chce się uwierzyć.

 

Dominika Anna Borek (z domu Frycowska) urodzona w 1986 r., pochodzi z Kluczborka. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Magisterską pracę dyplomową pt. Ukryta zrealizowała pod kierukiem prof. Stanisława Wejmana w Pracowni Miedziorytu w 2010 r. Pracę doktorska pt. Szklarnia. Obrazy (nie)istniejącej pod opieką naukową prof. Krzysztofa Tomalskiego obroniła w 2013 roku. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999), w 2010 roku nagrodzona Medalem Rektora ASP w Krakowie, w 2011 roku wyróżniona Stypendium Twórczym Miasta Krakowa. Autorka jedenastu wystaw indywidualnych. Uczestniczka wystaw w kraju i zagranicą: m.in. w Chinach, w Japonii, w Serbii i w Niemczech. Realizuje się przede wszystkim w grafice warsztatowej oraz papierze czerpanym (który poznała dzięki dr hab. Małgorzacie Buczek-Śledzińskiej, prof. ASP w Krakowie). W swoich pracach daje wyraz fascynacji materią dawnych fotografii. Prowadzi zajęcia z Rysunku w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie na kierunku Grafika.

 

fragment ekspozycji

 

Fotorelacja z wernisażu