wystawy

OCEAN

W dniach 6.10. – 3.11.2017 w Galerii Promocyjnej naszego Centrum prezentujemy wystawę malarstwa Katarzyny Gaidy. Wernisaż wystawy – piątek, 6.10.2017 o godzinie 19.00. Zapraszamy.

/

Malarstwo na pograniczu abstrakcji i figuratywności daje możliwość dialogu między nieświadomością a tym co świadome. Tworząc „pomiędzy” tymi sferami, wchodzę w przestrzeń wewnętrznych konfliktów i istniejących w dialektycznym związku przeciwieństw.

Zaczynam pracę od trudnej do skontrolowania techniki, prawie całkowicie zdając się na przypadek. Fascynuje mnie, że na tym etapie pracy nie można przewidzieć czegokolwiek. To co w naturalny sposób pojawia się na obrazie staje się przyczyną dalszych, bardziej świadomych poszukiwań. Eksperyment, spontaniczne i instynktowne działanie inicjują intencjonalną pracę nad obrazem. Elementy symboliczne, czy figuratywne wyłaniające się wtedy z bliżej nieokreślonej materii malarskiej stanowią istotę rzeczy, ostoję czy bazę pozwalającą powrócić z niejasnego stanu w bezpieczny, znany świat znaczeń.

 Symbole i archetypy pojawiające się w marzeniach sennych w konkretnym momencie naszej egzystencji ujawniają kondycję i strukturę naszej psychiki. Zastanawiało mnie cykliczne występowanie tych niejasnych treści. Instynktownie czując, że stanowią istotny element poznania w procesie stawania się, zainteresowałam się odkrywaniem ich znaczenia. Twórczy akt pozwala na ponowne ich odczucie i wyrażenie. Wyłaniający się z abstrakcyjnej substancji malarskiej, niekonkretny i ulotny byt, stopniowo przybiera coraz bardziej wyczuwalny i uchwytny charakter. Tajemniczy i niejasny przekaz mający potencję stać się świadomym i realnym, nabiera kształtu, choć określona „postać” nie zawsze musi  zamanifestować swoją obecność na płótnie obrazu. To co tu najistotniejsze, to spotkanie z nieokreśloną materią w akcie twórczym, która staje się instrumentem umożliwiającym zanurzenie się w tej wewnętrznej przestrzeni.

W cyklu „Ocean” podejmuję powyższe kwestie. Ocean pojawiający się w moim malarstwie nie jest tematem. Stanowi symbol niepoznawalnej podświadomości, nieskończoności i bezkresnego wymiaru istnienia. Destrukcyjny żywioł niebezpiecznej głębi,  jednocześnie źródło życia bez którego nic nie może istnieć. Znaczenie „wody” zmienia się w zależności od jej cech. Istotne jest czy lśni i odbija światło, czy staje się mrokiem w którym wszystko zanika.  Ryba zaś mając dostęp do różnych części osobowości, oscyluje „pomiędzy”, jest istotą poruszającą się między światłem a ciemną otchłanią oceanu. Jest symbolem jaźni, integrującej psychiczną strukturę, naszą wewnętrzną rzeczywistość.

                                                                                                                                              Katarzyna Gaida

 

prace z cyklu OCEAN

Katarzyna Gaida / Urodzona w 1969 w Katowicach. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Podjęła studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała cztery lata, pobierając nauki min w pracowni malarstwa prof. Jerzego Wrońskiego. Brała udział w wystawach : w Katowicach (1989), Luksemburgu (2013) oraz w Kilonii (2017)

Fotorelacja z wernisażu