wystawy

PRZEDMIOTY NIE/RZECZYWISTE 2

W kwietniu w Galerii Głównej CSW Solvay prezentujemy wystawę prac Lecha Polcyna.

Ekspozycja czynna w dniach 7.04 – 5.05.2017. Wernisaż wystawy – piątek, 7.04.2017 godzina 19. 

/

Lech Polcyn patrzy na przedmiot przez filtr projektanta / dizajnera, w tym sensie tytułowe przedmioty są zapisem wyobrażenia, potencjalności, a sam obraz nosi znamiona zmaterializowanej socjologii. Przedmiot jest kodowany estetycznie za pośrednictwem obrazów, obraz zaś przekracza charakter odwzorowania, stając się raczej znakiem czegoś. Obraz staje się instrumentem transkrypcji na poziomie meta. Wchodzi w dialog z procesem percepcji jako takiej, proponując statyczny porządek rzeczy jako intelektualny i „obiektywny” punkt odniesienia.

Przedmioty żyją o ile wymuszają na nas skłonność do tego, by coś z nimi zrobić. To, co ożywia przedmioty materialne jest ludzkie działanie. Przedmioty w fotograficznych obrazach Polcyna są jednak – jak już zostało powiedziane – przedstawione w heterotopijnej akumulacji. Autor – stosując montaż jako środek wyrazu odsyła nas co prawda do skojarzeń z doświadczeniami surrealistów, nie poprzestaje jednak na burzeniu logicznego porządku rzeczywistości, czy chwytliwej grze skojarzeń wynikającej z przekształcania formy. Potencjał cyfrowego przeobrażenia sam w sobie stanowi wewnętrzny dialog z medium – również w aspekcie historycznym sięgającym jeszcze doświadczeń fotografii analogowej. Analogony – odpowiedniki powstałe w formie obrazów mają więć wielopiętrową strukturę, a więc nie jeden poziom interpretacji.

dr hab. Grzegorz Hańderek

(fragment recenzji pracy habilitacyjnej L.Polcyna)

 

Lech Polcyn / Ukończył w 1984 r. Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w Pracowni Miedziorytu w roku 1990). Doktor habilitowany, wykładowca w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni oraz w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie.

 

Przedmiot nierzeczywisty nr 10

 


 Przedmiot nierzeczywisty nr 4

——————————-

 

fotorelacja z wernisażu

katalog wystawy Przedmioty nie/rzeczywiste 2