wystawy

PRZEPOŁOWIONE GÓRY

W dniach 9.03-3.04 zapraszamy do Galerii Promocyjnej CSW Solvay na wystawę prac Marii Sękowskiej.

/

„Przepołowione góry” to wystawa najnowszych prac artystki, która w swych działaniach twórczych czerpiąc inspiracje z otaczającej natury dokonuje przedefiniowania klasycznie pojmowanej rzeczywistości. Stosując osobisty kod znaczeniowo-strukturalny, dopuszczając wszystkie formy eksperymentu tworzy pełen subtelnych przenikań, impresyjny świat wewnętrznego pejzażu. 

 

Maria Sękowska, dr habilitowany UMCS w Lublinie. W latach 1978-82 studiowała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1982 r. W r. 1983 kontynuowała studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Od roku 1990 zatrudniona na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 1997 uzyskała kwalifikacje I stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2011 roku uzyskała kwalifikacje II stopnia  na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2013-2015 sprawowała funkcję kierownika Centrum Kultury i Sztuki chińskiej He Shuifa UMCS przy Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W roku 2017 za działalność na rzecz UMCS oraz  Innowation Center of Yangtze River Delta Region Green Pharmaceuticals University of Technology w Hangzhou uznała tytułem ministerialnym Distinguished Professor Collaborative.

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych i ponad 50 wystawach indywidualnych – w kraju i za granicą między innymi w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Litwie, Belgii, Ukrainie, Chinach, Czechach.

 

 

Fotorelacja z wernisażu