wystawy

SE[A]NS

W piątek 12 maja o godzinie 19 zapraszamy na wernisaż wystawy Konrada Kozieła. 

/

W swej twórczości Konrad Kozieł wychodzi od analizy materii i stawia pytanie, kiedy staje się ona dziełem sztuki, jakie są procesy, które do tego prowadzą, jaką rolę odgrywa sam artysta, jakie są konteksty: przestrzenne, historyczne, kulturowe i artystyczne wreszcie (…) Materialność jego plastyki jest uderzająca. „Stylowo” rozpięta jest ona między klasycyzującą nowoczesnością, opakowaną materią wywołującą zarówno biologiczne jak i kulturowe skojarzenia, a aluzyjną abstrakcją (…)

Paweł Pencakowski – Demaskacje artystyczne i kulturowe Konrada Kozieła”

 

Konrad Kozieł / urodził się w 1972 roku w Zamościu. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni Profesora Józefa Sękowskiego w 1997 roku. Od 2007 roku pracuje jako asystent na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP w Katedrze Sztuk Pięknych, w pracowni Rzeźby Profesora Mieszka Tylki. W roku 2015 uzyskał stopień doktora sztuki. Jest autorem realizacji rzeźbiarskich i projektów architektoniczno–rzeźbiarskich. Zajmował się projektowaniem przedmiotów i architekturą wnętrz. Jest także autorem wystaw indywidualnych, uczestnikiem wystaw zbiorowych i ogólnopolskich konkursów rzeźbiarskich.

Rock – scissors – paper II, 2015

 

Fotorelacja z wernisażu