wystawy

TWOJE LUSTRO

W dniach  2-31.08.2018 w Galerii Promocyjnej CSW Solvay prezentujemy wystawę prac Moniki Feret.

/

Czy widzimy rzeczywistość, czy tylko/aż własną świadomość, myśli, odczucia, wyobrażenia? Cykl malarski jest pomostem między ujęciami: naturalnym (racjonalnym) i transcendentalnym filozofii przedstawienia. Zapraszam do przestrzeni oscylacji i zbieżności obu tych koncepcji. To spojrzenie z perspektywy doświadczeń oraz postrzegania jednostki, a także świadectwo doświadczeń i postrzegania społeczno-kulturowych uwarunkowań współczesnego świata. Ta oscylacja „pomiędzy” wpisana jest w refleksje nad przedstawieniem obecnym w filozofii Heideggera, Husserla, Lyotarda, Merleau Ponty’ego, Barthes’a, Marina. Cykl malarski „Twoje lustro” zawiera wieloznaczną wymowę sensów egzystencjalnych, filozoficznych, socjologicznych i antropologicznych. Żyjemy w czasach, które tak dobitnie recenzują słowa Witkacego: Szpital wariatów jest po prostu szkłem powiększającym, przez które można patrzeć na społeczeństwo normalne.  Czy są one dziś bardziej aktualne niż w czasach wojennych? A myśl abstrakcjonistów? Czy chowane „za szafę” obrazy Kandinsky’ego  w opozycji do socrealizmu i stworzone środki abstrakcyjne w sztuce znaczą to samo, co używane dziś komponenty abstrakcji w sztuce XXI wieku  w opozycji do czasu kapitalizmu? A może to ta sama wojna? Czy można przeniknąć współczesny system wartości, jego codzienne rytuały? W pracach malarskich pokazuję zaledwie ślad obecnych czasów a może tylko powierzchnię jego lustra. Niech widz zdecyduje sam. Najmniejsza sugestia linii, formy, barw nakierowuje odbiór, a może zwodzi. Różnorodne zabiegi artystyczne – figuracja, stylizacja, konwencja, zarys, faktura, linearyzm, harmonia barw współgrają  ze współczesnym, multiplikacyjnym życiem człowieka. Dzisiejszy świat – wszystko i nic, na przemiał, na gwałt, na produkt, na sprzedaż, do błyskawicznej konsumpcji, bez namysłu….      a może to tylko lub aż rozbełtany koktajl z Ferdydurke Gombrowicza. Narracja napięcia pomiędzy życiem a wyobraźnią, harmonią i porządkiem a chaosem, jazgotem i kontrastem, realizmem a abstrakcją i czymś nieuchwytnym, podświadomym z echem magicznego realizmu. Wszystko oddziałuje na siebie wzajemnie, czasem zaciera granice i przenika się. Istota transformacji i transgresji. Proponuję wspólną grę z widzem i swobodę w tworzeniu skojarzeń przy odbiorze prac.

Monika Feret

 

 

Monika Feret /  ur. w 1989r. w Bolesławcu dolnośląskim. Absolwentka kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2016), a także kierunku Arteterapia (2016) na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest założycielką Creative Ability Studio (2017). Od 2018r. współpracuje z grupą Vera Icon

Podczas studiów brała udział w zbiorowych akcjach artystycznych w Krakowie i Bolesławcu. Od dziecka lubi malować, rysować i bawić się sztuką. Jest autorką ogólnopolskiego projektu artystycznego „Podróż na liściu” (2014-2016), z którego realizacji powstał krótkometrażowy film o tym samym tytule. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Wydziału Sztuki UP w Krakowie „Droga krzyżowa w mieście” w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu (2014), „Motywy pasyjne” w Galerii Albert (2013), „Drabiny do nieba” w Galerii Albert (2012), „Portrety” w Klubie pod Jaszczurami w Krakowie (2012). Prezentowała swoją ikonę na wystawie zbiorowej ikon Chrystusa Pantokratora „Sztuka Wiary” w sali im. K. Frycza przy ul. Basztowej 18 w ASP w Krakowie (2013). W dorobku artystycznym posiada wystawy indywidualne w Krakowie, Starym Sączu, Kuźnicy, Stegnie i Juracie. W 2012 roku wykonała obraz „Matka Boska Cygańska” dla Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie. W roku 2013 była współorganizatorką i prowadzącą 4-dniowego krakowskiego projektu artystyczno-religijnego „Bramy Wiary”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Od 2013 roku zajmuje się również pisaniem ikon. Za osiągnięcia naukowo – artystyczne roku 2013 została uhonorowana Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne.

 

Finisaż wystawy